12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

//12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
20 03, 2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566

By | 2023-03-20T16:32:22+00:00 มีนาคม 20th, 2566|Categories: 12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร|0 Comments

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล [...]

25 04, 2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565

By | 2022-04-25T08:40:49+00:00 เมษายน 25th, 2565|Categories: 12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร|0 Comments

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

28 04, 2564

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประจำปี 2564

By | 2021-04-28T11:29:58+00:00 เมษายน 28th, 2564|Categories: 12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร|0 Comments

โครงการเลือกตั้งและการรณรงค์การเลือกตั้ง โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน ประจำปี 2564