12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

//12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
20 03, 2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566

By | 2023-03-23T14:54:01+07:00 มีนาคม 20th, 2566|Categories: 12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร|0 Comments

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล [...]

1 07, 2565

มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและผลการดำเนินงานฯ ประจำปี 2565

By | 2023-06-09T15:38:56+07:00 กรกฎาคม 1st, 2565|Categories: 12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและผลการดำเนินงานฯ

24 06, 2565

โครงการปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมฯ และรายงานผลดำเนินการ ประจำปี 2565

By | 2023-06-09T15:37:34+07:00 มิถุนายน 24th, 2565|Categories: 12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

โครงการปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมฯ และรายงานผลดำเนินการ

9 05, 2565

กิจกรรมแสดงสัญญาลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

By | 2023-06-07T10:11:15+07:00 พฤษภาคม 9th, 2565|Categories: 12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร|0 Comments

กิจกรรมแสดงสัญญาลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 [...]

2 05, 2565

การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2565

By | 2023-06-07T10:32:31+07:00 พฤษภาคม 2nd, 2565|Categories: 12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร|0 Comments

  ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา [...]

26 04, 2565

โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน ประจำปี 2565 และรายงานผลดำเนินโครงการ

By | 2023-06-09T15:35:47+07:00 เมษายน 26th, 2565|Categories: 12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร|0 Comments

โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน ประจำปี 2565 และรายงานผลดำเนินโครงการ

25 04, 2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565

By | 2022-04-25T08:40:49+07:00 เมษายน 25th, 2565|Categories: 12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร|0 Comments

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

22 04, 2565

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2023-06-07T10:21:32+07:00 เมษายน 22nd, 2565|Categories: 12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร|0 Comments

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางทองใบ  บุญกลิ่น [...]

8 03, 2565

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำปี 2565

By | 2023-06-07T10:05:16+07:00 มีนาคม 8th, 2565|Categories: 12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร|0 Comments

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลทุ่งน้อย นำโดยนางทองใบ  บุญกลิ่น นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย คณะพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ [...]