ข่องกองคลัง

/ข่องกองคลัง
14 04, 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-010 ฯ

By | 2020-04-14T13:39:45+00:00 เมษายน 14th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกวดราค2

14 04, 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-009 ฯ

By | 2020-04-14T13:36:55+00:00 เมษายน 14th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่องประกวดราค1

10 04, 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563)

By | 2020-04-15T10:56:20+00:00 เมษายน 10th, 2563|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกาศผลผ4

9 04, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTY โดยวิธีฉพาะเจาะจง

By | 2020-04-15T08:59:03+00:00 เมษายน 9th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกาศผู้1

16 03, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหินคลุกเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรฯ

By | 2020-04-13T12:56:33+00:00 มีนาคม 16th, 2563|Categories: ข่องกองคลัง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา(e-bidding)จัดซื้อหินคล2

13 01, 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562)

By | 2020-01-13T13:29:15+00:00 มกราคม 13th, 2563|Categories: ข่องกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ