ข่องกองคลัง

/ข่องกองคลัง
25 11, 2565

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566

By | 2022-11-25T14:50:35+00:00 พฤศจิกายน 25th, 2565|Categories: ข่องกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการฯ

24 11, 2565

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายคลองชลประทาน ซี 60 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

By | 2022-11-24T11:57:22+00:00 พฤศจิกายน 24th, 2565|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายคลองชลประทาน ซี 60 หมู่ที่ 2 ฯ ร่างขอบเขตงาน [...]

7 11, 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 – เดือนกันยายน 2565)

By | 2022-11-10T13:24:26+00:00 พฤศจิกายน 7th, 2565|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565)

5 07, 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565)

By | 2022-07-18T13:06:12+00:00 กรกฎาคม 5th, 2565|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3

7 04, 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 – มีนาคม 2565)

By | 2022-06-16T15:00:24+00:00 เมษายน 7th, 2565|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)

11 01, 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564)

By | 2022-06-16T14:58:12+00:00 มกราคม 11th, 2565|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565)

18 10, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

By | 2021-10-20T09:15:10+00:00 ตุลาคม 18th, 2564|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

3 08, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประกวfจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย และแบบแสดงราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง(บก.06)

By | 2021-08-03T14:22:05+00:00 สิงหาคม 3rd, 2564|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

แบบแสดงราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง(บก.06)ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประกวfจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี [...]

7 07, 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 ปี 2564

By | 2021-10-20T09:09:59+00:00 กรกฎาคม 7th, 2564|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 ปี 2564