ข่องกองคลัง

/ข่องกองคลัง
2 11, 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

By | 2020-11-11T10:00:14+00:00 พฤศจิกายน 2nd, 2563|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

14 10, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางชนิดรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันฯ

By | 2020-11-26T09:45:34+00:00 ตุลาคม 14th, 2563|Categories: ข่องกองคลัง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางชนิดรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันฯ

8 10, 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)

By | 2020-11-11T09:41:53+00:00 ตุลาคม 8th, 2563|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)

7 08, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

By | 2020-11-25T08:50:42+00:00 สิงหาคม 7th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

1ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถน