Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2566

//กุมภาพันธ์
24 02, 2566

การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2023-02-24T15:57:14+07:00 กุมภาพันธ์ 24th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.|0 Comments

ส่งรายงานการเงินประจำปี ปลัดกระทรวงมหาดไทย

24 02, 2566

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของนางบุญยิ่ง รอดเรือง บ้านเลขที่ 34 ม.2 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยสามารถควบคุมเพลิงได้ในประมาณ 10.30 น. จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือที่จะร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ให้กับบ้านผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อย (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน) หรือทางโทรศัพท์ 056-903478 หรือ facebook : เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2023-02-24T14:23:45+07:00 กุมภาพันธ์ 24th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

23 02, 2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

By | 2023-07-03T10:47:42+07:00 กุมภาพันธ์ 23rd, 2566|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม

20 02, 2566

หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

By | 2023-07-03T10:42:06+07:00 กุมภาพันธ์ 20th, 2566|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา

20 02, 2566

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

By | 2023-07-03T10:37:10+07:00 กุมภาพันธ์ 20th, 2566|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ

17 02, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T15:47:25+07:00 กุมภาพันธ์ 17th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ