Monthly Archives: ตุลาคม 2562

//ตุลาคม
11 10, 2562

การแข่งขันเรือยาวพื้นบ้าน 7 ฝีพาย ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ วัดทุ่งน้อย

By | 2019-10-18T10:12:04+00:00 ตุลาคม 11th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล|0 Comments

11 10, 2562

การจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยว (โอเพ่น) ประเภทชาย/หญิง ณ สนามวัดทุ่งน้อย ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562

By | 2019-10-18T09:54:29+00:00 ตุลาคม 11th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล|0 Comments