Monthly Archives: มีนาคม 2565

//มีนาคม
28 03, 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2565

By | 2022-04-28T11:01:17+00:00 มีนาคม 28th, 2565|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

ประจำเดือน มีนาคม 2565

25 03, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันฯ

By | 2022-04-25T11:40:05+00:00 มีนาคม 25th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันฯ

17 03, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะฯ

By | 2022-04-25T11:41:13+00:00 มีนาคม 17th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะฯ

17 03, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 22 รายการ

By | 2022-04-25T11:32:11+00:00 มีนาคม 17th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 22 รายการ

7 03, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ

By | 2022-04-25T11:33:58+00:00 มีนาคม 7th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ

3 03, 2565

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ลงพื่้นเข้าช่วยเหลือมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รักษาตัวและกักตัวอยู่ที่บ้าน จากโรคระบาดโควิค-19

By | 2022-03-03T11:18:45+00:00 มีนาคม 3rd, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments