Monthly Archives: พฤษภาคม 2567

//พฤษภาคม
17 05, 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-010 สายคลองชลประทานซี 40 หมู่ที่6 บ้านท่ายา ตำบลทุ่งน้อย

By | 2024-05-21T10:31:49+07:00 พฤษภาคม 17th, 2567|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, ข่องกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

1 05, 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-010 สายคลองชลประทานซี 40 หมู่ที่6 บ้านท่ายา ตำบลทุ่งน้อย

By | 2024-05-03T13:59:14+07:00 พฤษภาคม 1st, 2567|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, ข่องกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซี40 หมู่ 6