Monthly Archives: ตุลาคม 2564

//ตุลาคม
18 10, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

By | 2021-10-20T09:15:10+00:00 ตุลาคม 18th, 2564|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

6 10, 2564

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย(นาข่าว) บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งน้อย พร้อมหารือแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย

By | 2021-10-06T11:53:25+00:00 ตุลาคม 6th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments