Monthly Archives: กรกฎาคม 2562

//กรกฎาคม
30 07, 2562

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

By | 2019-07-30T13:54:06+00:00 กรกฎาคม 30th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล|0 Comments

img150

30 07, 2562

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเมศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

By | 2019-10-10T08:56:22+00:00 กรกฎาคม 30th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล, ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน|0 Comments

30

30 07, 2562

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเมศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

By | 2019-10-10T08:47:41+00:00 กรกฎาคม 30th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

22 07, 2562

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ เทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

By | 2019-07-22T14:46:26+00:00 กรกฎาคม 22nd, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล|0 Comments