แผนการจัดหาพัสดุ

//แผนการจัดหาพัสดุ
5 10, 2561

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2018-10-31T16:26:12+07:00 ตุลาคม 5th, 2561|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

10 10, 2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

By | 2018-10-31T16:03:54+07:00 ตุลาคม 10th, 2560|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

แผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ2 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ3 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ4