ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน

//ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน
11 09, 2562

การประกวด การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562

By | 2019-09-11T15:19:44+07:00 กันยายน 11th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล, ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน|0 Comments

30 07, 2562

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเมศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

By | 2019-10-10T08:56:22+07:00 กรกฎาคม 30th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล, ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน|0 Comments

30

13 03, 2561

รู้จักกับ Thailand 4.0 แบบเข้าใจง่าย อ่านรอบเดียว เล่าได้เป็นช่องเป็นฉาก!!!!

By | 2018-03-13T13:56:38+07:00 มีนาคม 13th, 2561|Categories: ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน|0 Comments

พักหลัง ๆ นี้เพื่อน ๆ หลายคนคงได้ยินตามโทรทัศน์ งานสัมมนา หรืออ่านผ่านตาบนเฟซบุ๊กของนักวิชาการหลายท่านเกี่ยวกับเรื่องของ Thailand 4.0 [...]