Monthly Archives: มิถุนายน 2566

//มิถุนายน
29 06, 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ประชนชนในพื้นที่ตำบลทุ่งน้อย

By | 2023-06-29T09:55:32+07:00 มิถุนายน 29th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย แจ้งประชาสัมพันธ์ประชนชนในตำบลเนื่องจากกองสาธารณสุขมีกำหนดการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและยุงลำคาญในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งน้อย ตามวัน/เวลา ที่กำหนดรายละเอียดตามตารางค่ะ

27 06, 2566

เทศบาลร่วมปลูกต้นไม้ผล บริเวณหลังเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2023-06-29T09:52:03+07:00 มิถุนายน 27th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

วันอังคารที่27มิ.ย. 66 คณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกเทศมนตรี นางทองใบ บุญกลิ่น พร้อมสมาชิกสภาฯ พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมปลูกต้นไม้ผล เพิ่มพื้นที่สีเขียว [...]

21 06, 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 16-010

By | 2023-06-21T10:18:30+07:00 มิถุนายน 21st, 2566|Categories: 8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศแผนจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น 16-010