กิจกรรมเทศบาล

//กิจกรรมเทศบาล
26 01, 2566

ประชุมการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย และสัดส่วนประชาคมระดับตำบล

By | 2023-02-13T14:12:37+07:00 มกราคม 26th, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

23 12, 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการของ ทต. ทุ่งน้อยประจำเดือนธันวาคม 2565

By | 2022-12-23T09:36:28+07:00 ธันวาคม 23rd, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

24 05, 2564

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งน้อย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล อสม. ออกเชิญชวนเคาะประตู​บ้าน ให้ประชาชนลงทะเบียน​จองสิทธิ​ฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีน

By | 2021-06-02T11:04:52+07:00 พฤษภาคม 24th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments