Monthly Archives: พฤษภาคม 2566

//พฤษภาคม
31 05, 2566

31 พฤษภาคม ของทุกปี “วันงดสูบบุหรี่โลก” กับคำขวัญ ประจำปี 2566 “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” เตือนนักสูบหน้าใหม่

By | 2023-05-31T15:42:16+07:00 พฤษภาคม 31st, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

24 05, 2566

รายงายการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

By | 2023-07-03T10:43:48+07:00 พฤษภาคม 24th, 2566|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

18 05, 2566

หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

By | 2023-07-03T10:50:36+07:00 พฤษภาคม 18th, 2566|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุมสภา คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา

18 05, 2566

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

By | 2023-07-03T10:49:28+07:00 พฤษภาคม 18th, 2566|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ

3 05, 2566

ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ เรื่อง การฝากครรภ์

By | 2023-06-22T15:36:04+07:00 พฤษภาคม 3rd, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

การฝากครรภ์ ถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ว่าที่คุณแม่จะต้องทำ เพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างเรียบร้อย ลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งกับตัวคุณแม่และลูกในท้อง นอกจากนี้ยังรวมถึงการตรวจหลังคลอด เพื่อการดูแลอย่างถูกวิธีด้วย ซึ่งการฝากครรภ์คุณภาพจะยิ่งช่วยให้ทราบถึงพัฒนาการของการตั้งท้องในแต่ละช่วงเวลาเพื่อปรับตัวให้เหมาะสม ส่วนต้องทำอย่างไรและช่วงไหนบ้างเรามาดูไปพร้อมๆ กันเลย การฝากครรภ์คุณภาพ [...]

3 05, 2566

ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ เรื่องสัญญาณเตือนใกล้คลอด

By | 2023-06-22T15:30:05+07:00 พฤษภาคม 3rd, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

อาการก่อนคลอด: สัญญาณเตือนแบบนี้อีกไม่กี่วันจะได้เจอลูกน้อยแล้วนะ อาการก่อนคลอดมักจะปรากฎขึ้นก่อนจะมีการคลอดจริงเกิดขึ้นราว ๆ สัปดาห์ หรือหลายสัปดาห์ แต่มักจะเกิดขึ้นในเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ โดยสามารถพบอาการคลอดได้ ดังนี้ ท้องลด เพราะทารกจะเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่อุ้งเชิงกรานพร้อมที่จะคลอด [...]

2 05, 2566

ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการ “คลอดก่อนกำหนด”

By | 2023-06-22T15:26:53+07:00 พฤษภาคม 2nd, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการ คลอดก่อนกำหนด นิยามของคำว่า คลอดก่อนกำหนด ก่อนจะรู้จักคำว่า “คลอดก่อนกำหนด” นั้น ต้องเข้าใจก่อนครับว่า การคลอด “ครบกำหนด” [...]