Monthly Archives: สิงหาคม 2563

//สิงหาคม
10 08, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พจ.ถ.16-010

By | 2020-08-10T15:49:44+00:00 สิงหาคม 10th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพจ.ถ.16-010

10 08, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

By | 2020-08-10T15:47:33+00:00 สิงหาคม 10th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

7 08, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

By | 2020-11-25T08:50:42+00:00 สิงหาคม 7th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

1ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถน