Monthly Archives: พฤษภาคม 2562

//พฤษภาคม
13 05, 2562

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2562

By | 2020-04-20T14:23:18+00:00 พฤษภาคม 13th, 2562|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2562 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2562 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ [...]