Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2567

//กุมภาพันธ์
28 02, 2567

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

By | 2024-03-01T10:01:27+07:00 กุมภาพันธ์ 28th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

27 02, 2567

รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำปีงบประมาณ 2566

By | 2024-03-18T15:14:07+07:00 กุมภาพันธ์ 27th, 2567|Categories: 6.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ|0 Comments

12.รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการฯ

26 02, 2567

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567

By | 2024-02-26T23:09:00+07:00 กุมภาพันธ์ 26th, 2567|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

ข้อ14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ

23 02, 2567

วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E-service

By | 2024-02-26T22:59:48+07:00 กุมภาพันธ์ 23rd, 2567|Categories: 6.4 E-Service|0 Comments

13.วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E service

22 02, 2567

การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานฯ

By | 2024-02-22T08:55:06+07:00 กุมภาพันธ์ 22nd, 2567|Categories: 13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|0 Comments

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม