ข่าวประชาสัมพันธ์

//ข่าวประชาสัมพันธ์
18 05, 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและยุงลำคาญในพื้นที่ตำบลทุ่งน้อย

By | 2022-05-18T16:03:18+00:00 พฤษภาคม 18th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศ กำหนดการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและยุงลำคาญในเขตเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

12 04, 2565

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2022-04-12T15:12:53+00:00 เมษายน 12th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

การตรวจสอบรายงานการเงิน-สำหรับปีสิ้นสุดวันที่-30-กันยายน-2564-ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

3 03, 2565

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ลงพื่้นเข้าช่วยเหลือมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รักษาตัวและกักตัวอยู่ที่บ้าน จากโรคระบาดโควิค-19

By | 2022-03-03T11:18:45+00:00 มีนาคม 3rd, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

25 02, 2565

ประกวดการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรฯ

By | 2022-04-27T11:52:46+00:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกวดการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรฯ หินคลุก26สาย