ข่าวประชาสัมพันธ์

//ข่าวประชาสัมพันธ์
3 02, 2563

ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานบริหาร ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

By | 2020-06-22T14:58:49+00:00 กุมภาพันธ์ 3rd, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานบริหาร ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

31 01, 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

By | 2020-02-14T15:11:22+00:00 มกราคม 31st, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1