ข่าวประชาสัมพันธ์

//ข่าวประชาสัมพันธ์
25 11, 2565

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566

By | 2022-11-25T14:50:35+00:00 พฤศจิกายน 25th, 2565|Categories: ข่องกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการฯ