ข่าวประชาสัมพันธ์

//ข่าวประชาสัมพันธ์
12 06, 2567

ประชาสัมพันธ์มาตราการประหยัดกระดาษ

By | 2024-06-12T17:40:01+07:00 มิถุนายน 12th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชาสัมพันธ์มาตราประหยัดกระดาษ 1. ใช้เอกสารทั้ง 2 หน้า เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ คัดแยกประเภทของกระดาษโดยจัดทำกล่องแยก ประเภทของกระดาษ ได้แก่ [...]

12 06, 2567

ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA พ.ศ. 2566

By | 2024-06-12T17:02:14+07:00 มิถุนายน 12th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA พ.ศ. 2566

12 06, 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2566

By | 2024-06-12T15:56:53+07:00 มิถุนายน 12th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2566

19 04, 2567

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2567

By | 2024-04-19T11:25:40+07:00 เมษายน 19th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

18 04, 2567

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ประสบภัยจากวาตภัย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

By | 2024-04-18T15:24:30+07:00 เมษายน 18th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายกทองใบ บุญกลิ่น [...]

29 03, 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2024-03-29T15:01:20+07:00 มีนาคม 29th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งน้อย การเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน เพื่อเข้ารับการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2567 [...]