ข่าวประชาสัมพันธ์

//ข่าวประชาสัมพันธ์
6 10, 2564

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย(นาข่าว) บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งน้อย พร้อมหารือแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย

By | 2021-10-06T11:53:25+00:00 ตุลาคม 6th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

29 09, 2564

เทศบาลตำบลทุ่งน้อยได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุโดยการมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมแซมในส่วนที่ได้รับความเสียหาย

By | 2021-09-29T13:36:45+00:00 กันยายน 29th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

23 09, 2564

23 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งน้อย นำโดย นางทองใบ บุญกลิ่น นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงสำรวจเส้นทางในแม่น้ำพิจิตรเก่า เนื่องจากน้ำมีปัญหาเน่าเหม็น สาเหตุเกิดจากก่อนหน้านี้ลำน้ำแห้งขอดมีวัชพืชเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเมื่อถึงหน้าฝนมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและไม่สามารถไหลลงแม่น้ำยมได้ทันจึงทำให้วัชพืชที่อยู่ใต้น้ำเน่าเสียทั้งลำน้ำ เบื้องต้นได้นำกังหันน้ำลงเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำก่อน ประสานไปยังสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตรขอรับการสนับสนุน กากน้ำตาลและสาร พด.6 เพื่อราดลงบันเทาการเน่าเสียของน้ำจึงสำรวจเส้นทางการลำเลียงน้ำหมักทางเรือ และก่อนนี้ได้ประสานแนวทางการแก้ปัญหาไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรแล้ว ทั้งนี้ขอขอบคุณทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่านที่ช่วยนำเรือลงแม่น้ำให้

By | 2021-09-23T15:08:50+00:00 กันยายน 23rd, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

10 09, 2564

เทศบาลตำบลทุ่งน้อยดำเนินการตัดต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรติดขัดในตำบลทุ่งน้อย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุในช่วงฤดูฝนนี้

By | 2021-09-10T09:11:02+00:00 กันยายน 10th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

10 09, 2564

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อยพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อยออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัย(น้ำท่วม)เพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น

By | 2021-09-10T09:04:37+00:00 กันยายน 10th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments