Monthly Archives: ธันวาคม 2565

//ธันวาคม
29 12, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T15:58:15+07:00 ธันวาคม 29th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน มกราคม 2566

29 12, 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมการฝึกอาชีพโดยเทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับ กศน.ตำบลทุ่งน้อย การฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น “การทำออมสินจากไม้ไผ่”

By | 2023-06-27T15:09:14+07:00 ธันวาคม 29th, 2565|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

การฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น “การทำออมสินจากไม้ไผ่” ระหว่างวันที่  27 - 29 ธันวาคม 2564 สถานที่ฝึกอบรม [...]

27 12, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T14:10:08+07:00 ธันวาคม 27th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 15 รายการ

26 12, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ MP C2003 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T14:33:09+07:00 ธันวาคม 26th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร

23 12, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T14:24:58+07:00 ธันวาคม 23rd, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ

23 12, 2565

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพร้าว ต.วัดขวาง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

By | 2022-12-23T11:09:52+07:00 ธันวาคม 23rd, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

23 12, 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการของ ทต. ทุ่งน้อยประจำเดือนธันวาคม 2565

By | 2022-12-23T09:36:28+07:00 ธันวาคม 23rd, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments