Monthly Archives: กรกฎาคม 2564

//กรกฎาคม
27 07, 2564

นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 พร้อมด้วย คุณปุณณรีย์ ศรีบุศกร ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า มอบชุดเครื่องนอนและน้ำดื่ม ให้แก่สถานที่กักกัน(LQ) รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ตำบลทุ่งน้อย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสถานที่กักกัน(LQ) ตำบลทุ่งน้อย โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อยและคณะผู้บริหารฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบสิ่งของและต้อนรับ

By | 2021-08-04T10:18:53+00:00 กรกฎาคม 27th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

23 07, 2564

เทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการจัดทำสถานที่กักกันโรคท้องที่ (LQ) เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดมาในพื้นที่ในตำบลทุ่งน้อย

By | 2021-08-03T12:07:29+00:00 กรกฎาคม 23rd, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

15 07, 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ

By | 2021-07-15T11:15:03+00:00 กรกฎาคม 15th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

รายชื่อ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ

7 07, 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 ปี 2564

By | 2021-10-20T09:09:59+00:00 กรกฎาคม 7th, 2564|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 ปี 2564

5 07, 2564

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

By | 2022-02-09T15:51:11+00:00 กรกฎาคม 5th, 2564|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ