Monthly Archives: เมษายน 2567

//เมษายน
19 04, 2567

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2567

By | 2024-04-19T11:25:40+07:00 เมษายน 19th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

18 04, 2567

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ประสบภัยจากวาตภัย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

By | 2024-04-18T15:24:30+07:00 เมษายน 18th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายกทองใบ บุญกลิ่น [...]

9 04, 2567

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำรายไตรมาสที่2 (มกราคม 2567-มีนาคม 2567)

By | 2024-04-09T09:55:45+07:00 เมษายน 9th, 2567|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 ปี67

4 04, 2567

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน)

By | 2024-04-04T11:04:34+07:00 เมษายน 4th, 2567|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

แบบฟอร์มความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างO16

4 04, 2567

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 (รอบ6เดือน)

By | 2024-04-05T11:43:02+07:00 เมษายน 4th, 2567|Categories: 4.2 รายงานติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน|0 Comments

08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2567

3 04, 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

By | 2024-04-09T10:04:03+07:00 เมษายน 3rd, 2567|Categories: 8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2567