ประกาศราคากลาง/สอบราคา

//ประกาศราคากลาง/สอบราคา
14 04, 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-010 ฯ

By | 2020-04-14T13:39:45+00:00 เมษายน 14th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกวดราค2

14 04, 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-009 ฯ

By | 2020-04-14T13:36:55+00:00 เมษายน 14th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่องประกวดราค1

9 04, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTY โดยวิธีฉพาะเจาะจง

By | 2020-04-15T08:59:03+00:00 เมษายน 9th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกาศผู้1

16 03, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหินคลุกเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรฯ

By | 2020-04-13T12:56:33+00:00 มีนาคม 16th, 2563|Categories: ข่องกองคลัง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา(e-bidding)จัดซื้อหินคล2

8 08, 2562

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)

By | 2019-08-28T13:46:38+00:00 สิงหาคม 8th, 2562|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส3

8 08, 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562)

By | 2019-08-28T13:41:48+00:00 สิงหาคม 8th, 2562|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ไตรมาสที่3

26 04, 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562)

By | 2019-04-26T11:03:59+00:00 เมษายน 26th, 2562|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ไตรมาสที่2

21 03, 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561)

By | 2019-04-26T11:00:12+00:00 มีนาคม 21st, 2562|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ไตรมาสที่1

20 03, 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ สายบ้านท่ายา หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.05 เมตร

By | 2019-04-01T16:23:14+00:00 มีนาคม 20th, 2562|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

img136