ประกาศราคากลาง/สอบราคา

//ประกาศราคากลาง/สอบราคา
8 01, 2567

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำรายไตรมาสที่1 (ตุลาคม 2566-ธันวาคม 2566)

By | 2024-01-08T11:34:16+07:00 มกราคม 8th, 2567|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 ปี67

3 10, 2566

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำรายไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566 -กันยายน 2566)

By | 2023-10-03T14:51:14+07:00 ตุลาคม 3rd, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4

13 07, 2566

ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำรายไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 – มิถุนายน 2566)

By | 2023-07-13T15:15:00+07:00 กรกฎาคม 13th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่3

5 04, 2566

ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 – มีนาคม 2566)

By | 2023-04-11T10:18:59+07:00 เมษายน 5th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 2

17 02, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T15:47:25+07:00 กุมภาพันธ์ 17th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ

6 02, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T16:05:00+07:00 กุมภาพันธ์ 6th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ

3 02, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค9327 พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 011-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T16:01:08+07:00 กุมภาพันธ์ 3rd, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์

27 01, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักกีฬา ผู้ร่วมงานและผู้มีเกียรติ ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน/หมู่บ้านต้านยาเสพติดตำบลทุ่งน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T16:03:25+07:00 มกราคม 27th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน นักกีฬา ผู้ร่วมงาน งานแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน

27 01, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมชุดลำโพง ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน/หมู่บ้านต้านยาเสพติดตำบลทุ่งน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T15:53:13+07:00 มกราคม 27th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมชุดลำโพง

26 01, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน/หมู่บ้านต้านยาเสพติดตำบลทุ่งน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T15:56:29+07:00 มกราคม 26th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments