ประกาศราคากลาง/สอบราคา

//ประกาศราคากลาง/สอบราคา
14 10, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางชนิดรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันฯ

By | 2020-11-26T09:45:34+00:00 ตุลาคม 14th, 2563|Categories: ข่องกองคลัง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางชนิดรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันฯ

7 08, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

By | 2020-11-25T08:50:42+00:00 สิงหาคม 7th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

1ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถน

22 07, 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทานซี 40 ฯ

By | 2020-11-25T08:51:39+00:00 กรกฎาคม 22nd, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทานซี 40 ฯ

27 04, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

By | 2020-11-25T08:54:14+00:00 เมษายน 27th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

22 04, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

By | 2020-11-25T08:52:26+00:00 เมษายน 22nd, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

14 04, 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-010 ฯ

By | 2020-04-14T13:39:45+00:00 เมษายน 14th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกวดราค2

14 04, 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-009 ฯ

By | 2020-04-14T13:36:55+00:00 เมษายน 14th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่องประกวดราค1

9 04, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTY โดยวิธีฉพาะเจาะจง

By | 2020-04-15T08:59:03+00:00 เมษายน 9th, 2563|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกาศผู้1

16 03, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหินคลุกเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรฯ

By | 2020-04-13T12:56:33+00:00 มีนาคม 16th, 2563|Categories: ข่องกองคลัง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา(e-bidding)จัดซื้อหินคล2