supansapim2531

/supansapim2531

About supansapim2531

This author has not yet filled in any details.
So far supansapim2531 has created 869 blog entries.
17 05, 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-010 สายคลองชลประทานซี 40 หมู่ที่6 บ้านท่ายา ตำบลทุ่งน้อย

By | 2024-05-21T10:31:49+07:00 พฤษภาคม 17th, 2567|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, ข่องกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

1 05, 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-010 สายคลองชลประทานซี 40 หมู่ที่6 บ้านท่ายา ตำบลทุ่งน้อย

By | 2024-05-03T13:59:14+07:00 พฤษภาคม 1st, 2567|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, ข่องกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซี40 หมู่ 6

19 04, 2567

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2567

By | 2024-04-19T11:25:40+07:00 เมษายน 19th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

18 04, 2567

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ประสบภัยจากวาตภัย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

By | 2024-04-18T15:24:30+07:00 เมษายน 18th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายกทองใบ บุญกลิ่น [...]

9 04, 2567

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำรายไตรมาสที่2 (มกราคม 2567-มีนาคม 2567)

By | 2024-04-09T09:55:45+07:00 เมษายน 9th, 2567|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 ปี67

4 04, 2567

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน)

By | 2024-04-04T11:04:34+07:00 เมษายน 4th, 2567|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

แบบฟอร์มความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างO16

4 04, 2567

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 (รอบ6เดือน)

By | 2024-04-05T11:43:02+07:00 เมษายน 4th, 2567|Categories: 4.2 รายงานติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน|0 Comments

08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2567

3 04, 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

By | 2024-04-09T10:04:03+07:00 เมษายน 3rd, 2567|Categories: 8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2567

29 03, 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2024-03-29T15:01:20+07:00 มีนาคม 29th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งน้อย การเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน เพื่อเข้ารับการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2567 [...]

27 03, 2567

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

By | 2024-03-29T14:56:52+07:00 มีนาคม 27th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศ-ภ.ด.ส.167 (1) ภ.ด.ส.167