Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2565

//กุมภาพันธ์
28 02, 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

By | 2022-04-25T09:25:22+00:00 กุมภาพันธ์ 28th, 2565|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

25 02, 2565

ประกวดการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรฯ

By | 2022-04-27T11:52:46+00:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกวดการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรฯ หินคลุก26สาย

25 02, 2565

ประกวดราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ

By | 2022-04-25T11:28:46+00:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกวดราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ

24 02, 2565

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

By | 2022-03-01T15:25:14+00:00 กุมภาพันธ์ 24th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ

24 02, 2565

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

By | 2022-03-01T14:54:02+00:00 กุมภาพันธ์ 24th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา