Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2565

//กุมภาพันธ์
28 02, 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

By | 2022-04-25T09:25:22+07:00 กุมภาพันธ์ 28th, 2565|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

25 02, 2565

ประกวดการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรฯ

By | 2022-04-27T11:52:46+07:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกวดการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรฯ หินคลุก26สาย

25 02, 2565

ประกวดราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ

By | 2022-04-25T11:28:46+07:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกวดราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ

25 02, 2565

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซ่อมแวมผิวจราจรฯ

By | 2022-12-15T10:12:59+07:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2565|Categories: 8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, ข่องกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ฯ

25 02, 2565

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)

By | 2023-01-06T09:52:43+07:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)

25 02, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนน

By | 2023-01-06T09:42:51+07:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, ข่องกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

24 02, 2565

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

By | 2022-03-01T15:25:14+07:00 กุมภาพันธ์ 24th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุม,ประกาศ

24 02, 2565

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

By | 2022-03-01T14:54:02+07:00 กุมภาพันธ์ 24th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

หนังสือเชิญประชุมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา