Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2564

//กุมภาพันธ์
5 02, 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

By | 2021-05-06T13:43:31+07:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2564|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุฯ

2 02, 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือน มกราคม 2564

By | 2021-04-16T14:09:46+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2564|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

2 02, 2564

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

By | 2021-02-02T09:53:06+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครสมาชิก