Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2561

//กุมภาพันธ์
8 02, 2561

จดหมายข่าว เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำเดือน ก.พ.61

By | 2018-03-10T11:46:05+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาว์นโหลด จดหมายข่าว เทศบาลตำบลทุ่งน้อยจะทำการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ  ทุกอาทิตย์แรกของทุกๆเดือน กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประชาสัมพันธ์รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบล   ทุ่งน้อย [...]

5 02, 2561

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก ภายในเขตตำบลทุ่งน้อย รวม ๑๔ สาย

By | 2018-10-31T15:57:17+07:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2561|Categories: ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน2 ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา2