983213818510487

/เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

About เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

This author has not yet filled in any details.
So far เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร has created 82 blog entries.
31 01, 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

By | 2020-02-14T15:11:22+07:00 มกราคม 31st, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

24 01, 2563

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2020-01-24T13:53:31+07:00 มกราคม 24th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล|0 Comments

24มค63

13 01, 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562)

By | 2020-01-13T13:29:15+07:00 มกราคม 13th, 2563|Categories: ข่องกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ

3 01, 2563

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

By | 2020-01-03T15:08:44+07:00 มกราคม 3rd, 2563|Categories: ข่องกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล|0 Comments

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบป

27 12, 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)

By | 2019-12-27T14:26:39+07:00 ธันวาคม 27th, 2562|Categories: ข่องกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประดาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตร.

25 12, 2562

ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

By | 2019-12-25T09:29:08+07:00 ธันวาคม 25th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล, อัพเดตสถานการณ์|0 Comments

20 12, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2019-12-23T11:13:54+07:00 ธันวาคม 20th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล, อัพเดตสถานการณ์|0 Comments

img172

20 12, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2019-12-23T11:03:30+07:00 ธันวาคม 20th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล|0 Comments

ประกาศลงเว้บ

28 11, 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

By | 2019-11-29T10:31:42+07:00 พฤศจิกายน 28th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวเทศบาล|0 Comments

25 11, 2562

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

By | 2019-11-29T10:25:00+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวเทศบาล|0 Comments