ข่าวเทศบาล

/ข่าวเทศบาล
10 07, 2567

ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งน้อยเรื่อง หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6,7) ในปี พ.ศ.2567 หนังสือตีกลับ ตามรายชื่อที่แนบท้าย

By | 2024-07-11T15:54:22+07:00 กรกฎาคม 10th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

14 06, 2567

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567

By | 2024-06-21T10:07:28+07:00 มิถุนายน 14th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

นำโดยกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลทุ่งน้อย พร้อมทั้งณะทำงานได้ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและยุงรำคาญ ในระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2567  

12 06, 2567

ประชาสัมพันธ์มาตราการประหยัดกระดาษ

By | 2024-06-12T17:40:01+07:00 มิถุนายน 12th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชาสัมพันธ์มาตราประหยัดกระดาษ 1. ใช้เอกสารทั้ง 2 หน้า เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ คัดแยกประเภทของกระดาษโดยจัดทำกล่องแยก ประเภทของกระดาษ ได้แก่ [...]

12 06, 2567

ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA พ.ศ. 2566

By | 2024-06-12T17:02:14+07:00 มิถุนายน 12th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA พ.ศ. 2566

12 06, 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2566

By | 2024-06-12T15:56:53+07:00 มิถุนายน 12th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2566

11 06, 2567

การอบรมโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2024-06-21T10:30:17+07:00 มิถุนายน 11th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

การอบรมโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วมครั้งที่3 กอดสร้างสุข วันนี้คุณพ่อคุณแม่กอด บอกรักชื่นชมลูกๆหรือยังคะ ทำเป็นประจำทุกๆวันนะคะ #กอดบอกรักคือภูมิคุ้มกันอย่างดีสำหรับเด็กๆ     [...]