ข่าวเทศบาล

/ข่าวเทศบาล
27 05, 2565

การประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

By | 2022-06-14T08:56:22+00:00 พฤษภาคม 27th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

18 05, 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและยุงลำคาญในพื้นที่ตำบลทุ่งน้อย

By | 2022-05-18T16:03:18+00:00 พฤษภาคม 18th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศ กำหนดการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและยุงลำคาญในเขตเทศบาลตำบลทุ่งน้อย