ข่าวเทศบาล

/ข่าวเทศบาล
23 11, 2566

แจ้งให้เจ้าของสุนัขและแมว มาขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

By | 2023-11-23T10:35:48+07:00 พฤศจิกายน 23rd, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศฉีดวัคซีนสุนัข-แมว

16 11, 2566

ตรวจสอบสะพานที่ชำรุด หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งน้อย

By | 2023-11-16T09:34:27+07:00 พฤศจิกายน 16th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. นำโดยนางทองใบ บุญกลิ่น นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย [...]

14 11, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

By | 2023-11-14T14:31:28+07:00 พฤศจิกายน 14th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments