Monthly Archives: กันยายน 2564

//กันยายน
30 09, 2564

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

By | 2022-04-19T11:00:05+07:00 กันยายน 30th, 2564|Categories: 9.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล|0 Comments

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการดำเนินการในปี 2565

29 09, 2564

เทศบาลตำบลทุ่งน้อยได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุโดยการมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมแซมในส่วนที่ได้รับความเสียหาย

By | 2021-09-29T13:36:45+07:00 กันยายน 29th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

23 09, 2564

23 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งน้อย นำโดย นางทองใบ บุญกลิ่น นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงสำรวจเส้นทางในแม่น้ำพิจิตรเก่า เนื่องจากน้ำมีปัญหาเน่าเหม็น สาเหตุเกิดจากก่อนหน้านี้ลำน้ำแห้งขอดมีวัชพืชเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเมื่อถึงหน้าฝนมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและไม่สามารถไหลลงแม่น้ำยมได้ทันจึงทำให้วัชพืชที่อยู่ใต้น้ำเน่าเสียทั้งลำน้ำ เบื้องต้นได้นำกังหันน้ำลงเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำก่อน ประสานไปยังสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตรขอรับการสนับสนุน กากน้ำตาลและสาร พด.6 เพื่อราดลงบันเทาการเน่าเสียของน้ำจึงสำรวจเส้นทางการลำเลียงน้ำหมักทางเรือ และก่อนนี้ได้ประสานแนวทางการแก้ปัญหาไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรแล้ว ทั้งนี้ขอขอบคุณทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่านที่ช่วยนำเรือลงแม่น้ำให้

By | 2021-09-23T15:08:50+07:00 กันยายน 23rd, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

10 09, 2564

เทศบาลตำบลทุ่งน้อยดำเนินการตัดต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรติดขัดในตำบลทุ่งน้อย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุในช่วงฤดูฝนนี้

By | 2021-09-10T09:11:02+07:00 กันยายน 10th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

10 09, 2564

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อยพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งน้อยออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัย(น้ำท่วม)เพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น

By | 2021-09-10T09:04:37+07:00 กันยายน 10th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments