จัดซื้อจัดจ้าง

//จัดซื้อจัดจ้าง
7 04, 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 – มีนาคม 2565)

By | 2022-06-16T15:00:24+00:00 เมษายน 7th, 2565|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)

11 01, 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564)

By | 2022-06-16T14:58:12+00:00 มกราคม 11th, 2565|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565)

18 10, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

By | 2021-10-20T09:15:10+00:00 ตุลาคม 18th, 2564|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

7 07, 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 ปี 2564

By | 2021-10-20T09:09:59+00:00 กรกฎาคม 7th, 2564|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 ปี 2564

2 04, 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 ปี 2564

By | 2021-10-20T09:08:36+00:00 เมษายน 2nd, 2564|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 ปี 2564

25 01, 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1

By | 2021-04-02T10:47:15+00:00 มกราคม 25th, 2564|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1

2 11, 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

By | 2020-11-11T10:00:14+00:00 พฤศจิกายน 2nd, 2563|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

8 10, 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)

By | 2020-11-11T09:41:53+00:00 ตุลาคม 8th, 2563|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)

20 07, 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563)

By | 2020-08-10T15:34:16+00:00 กรกฎาคม 20th, 2563|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะฯ ประจำไตรมาสที่ 3.