จัดซื้อจัดจ้าง

//จัดซื้อจัดจ้าง
10 04, 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563)

By | 2020-04-15T10:56:20+00:00 เมษายน 10th, 2563|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกาศผลผ4

13 01, 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562)

By | 2020-01-13T13:29:15+00:00 มกราคม 13th, 2563|Categories: ข่องกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ

27 12, 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)

By | 2019-12-27T14:26:39+00:00 ธันวาคม 27th, 2562|Categories: ข่องกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประดาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตร.

8 08, 2562

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)

By | 2019-08-28T13:46:38+00:00 สิงหาคม 8th, 2562|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส3

8 08, 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562)

By | 2019-08-28T13:41:48+00:00 สิงหาคม 8th, 2562|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ไตรมาสที่3

26 04, 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562)

By | 2019-04-26T11:03:59+00:00 เมษายน 26th, 2562|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ไตรมาสที่2

21 03, 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561)

By | 2019-04-26T11:00:12+00:00 มีนาคม 21st, 2562|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ไตรมาสที่1