จัดซื้อจัดจ้าง

//จัดซื้อจัดจ้าง
2 11, 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

By | 2020-11-11T10:00:14+00:00 พฤศจิกายน 2nd, 2563|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

8 10, 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)

By | 2020-11-11T09:41:53+00:00 ตุลาคม 8th, 2563|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)

20 07, 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563)

By | 2020-08-10T15:34:16+00:00 กรกฎาคม 20th, 2563|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะฯ ประจำไตรมาสที่ 3.

10 04, 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563)

By | 2020-04-15T10:56:20+00:00 เมษายน 10th, 2563|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกาศผลผ4

13 01, 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562)

By | 2020-01-13T13:29:15+00:00 มกราคม 13th, 2563|Categories: ข่องกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ

27 12, 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)

By | 2019-12-27T14:26:39+00:00 ธันวาคม 27th, 2562|Categories: ข่องกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประดาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตร.

8 08, 2562

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)

By | 2019-08-28T13:46:38+00:00 สิงหาคม 8th, 2562|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส3