อัพเดตสถานการณ์

//อัพเดตสถานการณ์
25 12, 2562

ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

By | 2019-12-25T09:29:08+07:00 ธันวาคม 25th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล, อัพเดตสถานการณ์|0 Comments

20 12, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2019-12-23T11:13:54+07:00 ธันวาคม 20th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล, อัพเดตสถานการณ์|0 Comments

img172

10 03, 2561

รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2018-03-11T15:59:03+07:00 มีนาคม 10th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดตสถานการณ์|0 Comments

กองคลังเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประชาสัมพันธ์รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

10 03, 2561

เทศบาลตำบลทุ่งน้อยจะทำการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ทุกอาทิตย์แรกของทุกๆเดือน

By | 2018-03-11T15:59:37+07:00 มีนาคม 10th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดตสถานการณ์|0 Comments