แผนพัฒนาท้องถิ่น

/แผนพัฒนาท้องถิ่น
5 10, 2561

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2018-10-31T16:26:12+07:00 ตุลาคม 5th, 2561|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

21 03, 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2018-03-21T16:52:34+07:00 มีนาคม 21st, 2561|Categories: แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ดาวน์โหลด-แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี-61-64

21 03, 2561

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2564)

By | 2018-03-21T16:34:24+07:00 มีนาคม 21st, 2561|Categories: แผนปฏิบัติการ ป.ป.ช.|0 Comments

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลด-ปปช 61-64

21 03, 2561

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2560-2564)

By | 2018-03-21T16:32:37+07:00 มีนาคม 21st, 2561|Categories: แผนปฏิบัติการ ป.ป.ช.|0 Comments

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2560-2564) ดาวน์โหลด-ปปช60-64

10 10, 2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

By | 2018-10-31T16:03:54+07:00 ตุลาคม 10th, 2560|Categories: จัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

แผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ2 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ3 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ4