Monthly Archives: กันยายน 2562

//กันยายน
23 09, 2562

กิจกรรมแข่งขันเรือยาววัดอินทร์พรหมใย ในวันที่ 21-22 กันยายน 2562

By | 2019-09-23T15:09:32+07:00 กันยายน 23rd, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล|0 Comments

13 09, 2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน

By | 2019-10-10T09:02:25+07:00 กันยายน 13th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล|0 Comments

11 09, 2562

การประกวด การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562

By | 2019-09-11T15:19:44+07:00 กันยายน 11th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเทศบาล, ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน|0 Comments