ITA

/ITA
20 03, 2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566

By | 2023-03-20T16:32:22+00:00 มีนาคม 20th, 2566|Categories: 12.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร|0 Comments

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล [...]

1 03, 2566

คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

By | 2023-03-16T16:33:59+00:00 มีนาคม 1st, 2566|Categories: 5. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน|0 Comments

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

17 02, 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-08T15:47:25+00:00 กุมภาพันธ์ 17th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ