เทศบัญญัติ

/เทศบัญญัติ
24 10, 2561

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณปี 2562

By | 2018-10-24T10:46:18+00:00 ตุลาคม 24th, 2561|Categories: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

1.13-รายละเอียดเทศบัญญัติ-62

24 10, 2561

เทศบัญญัติตำบลทุ่งน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

By | 2018-10-24T09:20:33+00:00 ตุลาคม 24th, 2561|Categories: เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งน้อย|0 Comments

เทศบัญญัติควบคุมเลี้ยงฯผ่านผวจ.-อำเภอโพทะ

15 03, 2561

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณปี 2561

By | 2018-03-15T11:16:26+00:00 มีนาคม 15th, 2561|Categories: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

ดาวห์โหลดไฟล์ เทศบัญญัติ ปี 61