9.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

//9.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
12 10, 2563

รายงานผลการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

By | 2021-05-12T15:10:52+00:00 ตุลาคม 12th, 2563|Categories: 9.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี|0 Comments

รายงานผลการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563_compressed(1)7

22 06, 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

By | 2020-06-22T09:28:54+00:00 มิถุนายน 22nd, 2563|Categories: 9.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี|0 Comments

รายงานผลการหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563