9.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

//9.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
2 11, 2565

แบบรายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

By | 2023-04-10T17:01:37+07:00 พฤศจิกายน 2nd, 2565|Categories: 9.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี|0 Comments

แบบรายงานผลการการบริหารงานทรัพยากรบุคคลฯ

1 11, 2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

By | 2023-03-16T09:03:40+07:00 พฤศจิกายน 1st, 2565|Categories: 9.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี|0 Comments

รายงานผลการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

20 04, 2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

By | 2022-04-29T14:31:55+07:00 เมษายน 20th, 2565|Categories: 9.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี|0 Comments

แบบรายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2564

12 10, 2563

รายงานผลการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

By | 2021-05-12T15:10:52+07:00 ตุลาคม 12th, 2563|Categories: 9.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี|0 Comments

รายงานผลการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563_compressed(1)7

22 06, 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

By | 2020-06-22T09:28:54+07:00 มิถุนายน 22nd, 2563|Categories: 9.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี|0 Comments

รายงานผลการหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563