9.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

//9.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10 04, 2566

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

By | 2023-04-28T10:12:06+07:00 เมษายน 10th, 2566|Categories: 9.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, ITA|0 Comments

1.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ประกาศ-ก.จ.-ก.ท.-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น_ 3.ประกาศ ก.จ., ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ 4.ประกาศ ก.จ. [...]

27 10, 2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ

By | 2023-04-28T09:45:52+07:00 ตุลาคม 27th, 2565|Categories: 9.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|0 Comments

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารแลพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ...

1 02, 2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

By | 2022-04-19T11:06:23+07:00 กุมภาพันธ์ 1st, 2565|Categories: 9.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|0 Comments

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

8 12, 2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

By | 2021-04-27T14:31:14+07:00 ธันวาคม 8th, 2563|Categories: 9.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|0 Comments

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

29 05, 2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

By | 2020-06-12T09:18:37+07:00 พฤษภาคม 29th, 2563|Categories: 9.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|0 Comments

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563