9.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล

//9.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล
12 04, 2566

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566

By | 2023-04-28T09:48:55+07:00 เมษายน 12th, 2566|Categories: 9.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล|0 Comments

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

12 04, 2566

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปี 2566

By | 2023-04-26T15:25:16+07:00 เมษายน 12th, 2566|Categories: 9.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล|0 Comments

สรุปผลรายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ปี 2566

30 09, 2564

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

By | 2022-04-19T11:00:05+07:00 กันยายน 30th, 2564|Categories: 9.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล|0 Comments

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการดำเนินการในปี 2565

7 05, 2564

รายงานผลการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

By | 2021-05-12T15:16:23+07:00 พฤษภาคม 7th, 2564|Categories: 9.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล|0 Comments

รายงานผลการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

22 06, 2563

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

By | 2020-06-22T09:25:13+07:00 มิถุนายน 22nd, 2563|Categories: 9.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล|0 Comments

รายงานผลการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563