9.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

//9.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
5 11, 2565

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

By | 2023-03-16T10:13:54+07:00 พฤศจิกายน 5th, 2565|Categories: 9.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล|0 Comments

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566