8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

//8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
4 04, 2567

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน)

By | 2024-04-04T11:04:34+07:00 เมษายน 4th, 2567|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

แบบฟอร์มความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างO16

26 02, 2567

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567

By | 2024-02-26T23:09:00+07:00 กุมภาพันธ์ 26th, 2567|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

ข้อ14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ

26 01, 2567

รานงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566

By | 2024-02-26T23:13:16+07:00 มกราคม 26th, 2567|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

ข้อ17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2566

5 10, 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

By | 2023-10-05T11:53:05+07:00 ตุลาคม 5th, 2566|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี, ITA|0 Comments

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 66

7 02, 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

By | 2022-04-24T16:43:00+07:00 กุมภาพันธ์ 7th, 2565|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

5 02, 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

By | 2021-05-06T13:43:31+07:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2564|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุฯ

2 10, 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563)

By | 2021-04-08T10:23:35+07:00 ตุลาคม 2nd, 2563|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

ไตรมาส4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563)

15 07, 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563)

By | 2021-04-08T10:20:25+07:00 กรกฎาคม 15th, 2563|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

ไตรมาส3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563)

10 04, 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563)

By | 2021-04-08T10:07:36+07:00 เมษายน 10th, 2563|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563)