8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

//8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
5 10, 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

By | 2023-10-05T11:53:05+07:00 ตุลาคม 5th, 2566|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี, ITA|0 Comments

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 66

7 02, 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

By | 2022-04-24T16:43:00+07:00 กุมภาพันธ์ 7th, 2565|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

5 02, 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

By | 2021-05-06T13:43:31+07:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2564|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุฯ

2 10, 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563)

By | 2021-04-08T10:23:35+07:00 ตุลาคม 2nd, 2563|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

ไตรมาส4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563)

15 07, 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563)

By | 2021-04-08T10:20:25+07:00 กรกฎาคม 15th, 2563|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

ไตรมาส3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563)

10 04, 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563)

By | 2021-04-08T10:07:36+07:00 เมษายน 10th, 2563|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

ไตรมาส2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563)

9 01, 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562)

By | 2021-04-08T10:18:02+07:00 มกราคม 9th, 2563|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

ไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562)

26 12, 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

By | 2020-06-05T15:40:15+07:00 ธันวาคม 26th, 2562|Categories: 8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี|0 Comments

ไตรมาศที่4 ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3