8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

//8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
8 06, 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2563

By | 2020-06-19T11:54:00+00:00 มิถุนายน 8th, 2563|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2563

8 05, 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2563

By | 2020-06-19T10:15:04+00:00 พฤษภาคม 8th, 2563|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2563

10 04, 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2562

By | 2020-06-19T10:10:58+00:00 เมษายน 10th, 2563|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2563

10 04, 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(มกราคม 2563 ถึง มีนาคม2563)

By | 2020-06-12T09:06:03+00:00 เมษายน 10th, 2563|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

ไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563)

9 03, 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2562

By | 2020-06-19T10:05:29+00:00 มีนาคม 9th, 2563|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2563

7 02, 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2562

By | 2020-06-19T09:59:47+00:00 กุมภาพันธ์ 7th, 2563|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2563

13 01, 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2562

By | 2020-06-19T09:55:36+00:00 มกราคม 13th, 2563|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2562

9 01, 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

By | 2020-06-15T14:12:48+00:00 มกราคม 9th, 2563|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับส่วนได้ส่วนเสีย ประจำไตรมาสที่ 1

10 12, 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน2562

By | 2020-06-19T09:51:18+00:00 ธันวาคม 10th, 2562|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน2562

6 11, 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

By | 2020-06-19T09:47:02+00:00 พฤศจิกายน 6th, 2562|Categories: 8.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน|0 Comments

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562