8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

//8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
10 08, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พจ.ถ.16-010

By | 2020-08-10T15:49:44+00:00 สิงหาคม 10th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพจ.ถ.16-010

10 08, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

By | 2020-08-10T15:47:33+00:00 สิงหาคม 10th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

23 07, 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน ซี 40

By | 2020-08-10T15:42:45+00:00 กรกฎาคม 23rd, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน ซี 40

30 04, 2563

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-010ฯ

By | 2020-06-03T14:07:08+00:00 เมษายน 30th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-010

30 04, 2563

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-009ฯ

By | 2020-06-03T14:03:44+00:00 เมษายน 30th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-009ฯ

27 02, 2563

ประกาศราคาซื้อหินคลุกเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร ฯ

By | 2020-06-03T13:58:42+00:00 กุมภาพันธ์ 27th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศราคาซื้อหินคลุกเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร ฯ