8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

//8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
25 03, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันฯ

By | 2022-04-25T11:40:05+00:00 มีนาคม 25th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันฯ

17 03, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะฯ

By | 2022-04-25T11:41:13+00:00 มีนาคม 17th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะฯ

17 03, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 22 รายการ

By | 2022-04-25T11:32:11+00:00 มีนาคม 17th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 22 รายการ

7 03, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ

By | 2022-04-25T11:33:58+00:00 มีนาคม 7th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ

25 02, 2565

ประกวดการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรฯ

By | 2022-04-27T11:52:46+00:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกวดการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรฯ หินคลุก26สาย

25 02, 2565

ประกวดราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ

By | 2022-04-25T11:28:46+00:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกวดราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ

9 02, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกีฬา,ถ้วยรางวัลตามโครงการฯ

By | 2022-04-25T11:36:55+00:00 กุมภาพันธ์ 9th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกีฬา,ถ้วยรางวัลตามโครงการฯ

9 02, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการกีฬาชุมชนฯ

By | 2022-04-25T11:35:39+00:00 กุมภาพันธ์ 9th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการกีฬาชุมชนฯ

27 01, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเครื่องจักรกล(รถแบ็คโฮ)ฯ

By | 2022-04-25T11:30:31+00:00 มกราคม 27th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเครื่องจักรกล(รถแบ็คโฮ)ฯ

24 12, 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ

By | 2022-04-25T13:11:11+00:00 ธันวาคม 24th, 2564|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ