8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

//8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
9 04, 2567

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำรายไตรมาสที่2 (มกราคม 2567-มีนาคม 2567)

By | 2024-04-09T09:55:45+07:00 เมษายน 9th, 2567|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 ปี67

3 04, 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

By | 2024-04-09T10:04:03+07:00 เมษายน 3rd, 2567|Categories: 8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2567

5 03, 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-019 (สายประชาธิปไตย 8) หมู่2 บ้านท่านา

By | 2024-03-06T09:53:16+07:00 มีนาคม 5th, 2567|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา

16 02, 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรางถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.16-019 (สายประชาธิปไตย8) หมู่ที่2 บ้านท่านา

By | 2024-02-16T15:54:06+07:00 กุมภาพันธ์ 16th, 2567|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.

8 02, 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

By | 2024-02-12T16:24:40+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2567|Categories: 8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี67

8 01, 2567

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำรายไตรมาสที่1 (ตุลาคม 2566-ธันวาคม 2566)

By | 2024-01-08T11:34:16+07:00 มกราคม 8th, 2567|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 ปี67

3 10, 2566

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำรายไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566 -กันยายน 2566)

By | 2023-10-03T14:51:14+07:00 ตุลาคม 3rd, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4

13 07, 2566

ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำรายไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 – มิถุนายน 2566)

By | 2023-07-13T15:15:00+07:00 กรกฎาคม 13th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่3

21 06, 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 16-010

By | 2023-06-21T10:18:30+07:00 มิถุนายน 21st, 2566|Categories: 8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศแผนจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น 16-010

5 04, 2566

ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 – มีนาคม 2566)

By | 2023-04-11T10:18:59+07:00 เมษายน 5th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 2