8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

//8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
11 01, 2566

ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) ประจำปี 2566

By | 2023-01-11T10:20:36+00:00 มกราคม 11th, 2566|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1

14 12, 2565

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน ซี 60

By | 2022-12-14T15:17:26+00:00 ธันวาคม 14th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศ ราคาจ้างก่อสร้างถนนซี60

14 09, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T11:42:33+00:00 กันยายน 14th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ)

31 08, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:20:20+00:00 สิงหาคม 31st, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์)

24 08, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถบรรทุกน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:35:45+00:00 สิงหาคม 24th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถบรรทุกน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 08, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T11:34:54+00:00 สิงหาคม 5th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา

5 08, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:34:16+00:00 สิงหาคม 5th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด)

1 08, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T09:55:49+00:00 สิงหาคม 1st, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 07, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:24:15+00:00 กรกฎาคม 27th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง

25 07, 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-06T10:56:43+00:00 กรกฎาคม 25th, 2565|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น กองคลัง)