8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

//8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
27 01, 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมเหล็กฯ

By | 2021-04-05T14:48:23+00:00 มกราคม 27th, 2564|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมเหล็กฯ

20 01, 2564

ประกาศราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

By | 2021-04-05T14:51:42+00:00 มกราคม 20th, 2564|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ

6 01, 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตฯ

By | 2021-04-08T09:39:10+00:00 มกราคม 6th, 2564|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตฯ

28 12, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประบปรุงถนนฯ

By | 2021-04-08T09:37:04+00:00 ธันวาคม 28th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประบปรุงถนนฯ

14 12, 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตฯ โดยปูผิวพาราแอลฟัลต์ฯ

By | 2021-04-08T09:34:47+00:00 ธันวาคม 14th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตฯ โดยปูผิวพาราแอลฟัลต์ฯ

6 12, 2563

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

By | 2021-04-08T09:30:35+00:00 ธันวาคม 6th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

27 11, 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตฯ

By | 2021-04-08T09:32:44+00:00 พฤศจิกายน 27th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตฯ

25 11, 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

By | 2021-04-08T09:27:17+00:00 พฤศจิกายน 25th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีฯ

14 10, 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลางชนิดรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ

By | 2021-04-05T14:56:14+00:00 ตุลาคม 14th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลางชนิดรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ

10 08, 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พจ.ถ.16-010

By | 2020-08-10T15:49:44+00:00 สิงหาคม 10th, 2563|Categories: 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพจ.ถ.16-010