8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

//8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
3 04, 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

By | 2024-04-09T10:04:03+07:00 เมษายน 3rd, 2567|Categories: 8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2567

8 02, 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

By | 2024-02-12T16:24:40+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2567|Categories: 8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี67

21 06, 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 16-010

By | 2023-06-21T10:18:30+07:00 มิถุนายน 21st, 2566|Categories: 8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศแผนจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น 16-010

25 02, 2565

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซ่อมแวมผิวจราจรฯ

By | 2022-12-15T10:12:59+07:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2565|Categories: 8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, 8.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, ข่องกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ฯ

2 11, 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุในปี 2564

By | 2021-04-08T09:58:27+07:00 พฤศจิกายน 2nd, 2563|Categories: 8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2564

14 04, 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

By | 2020-06-03T13:46:23+07:00 เมษายน 14th, 2563|Categories: 8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ|0 Comments

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน