6.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

//6.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
20 10, 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำปี 2565

By | 2023-03-16T16:36:25+07:00 ตุลาคม 20th, 2565|Categories: 6.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ|0 Comments

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565

10 10, 2565

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ

By | 2023-05-24T15:24:49+07:00 ตุลาคม 10th, 2565|Categories: 6.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ|0 Comments

4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

13 10, 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564

By | 2022-04-26T10:07:20+07:00 ตุลาคม 13th, 2564|Categories: 6.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ|0 Comments

รายงานความพึงพอใจ เรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายงานผลความพึงพอใจ เรื่อง งานด้านการศึกษา รายงานผลความพึงพอใจ เรื่องงานด้านสาธารณสุข รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการเรื่องงานจัดเก็บรายได้

2 10, 2564

การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำปี 2564

By | 2022-05-17T15:39:01+07:00 ตุลาคม 2nd, 2564|Categories: 6.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ|0 Comments

การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำปี 2564

2 10, 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

By | 2021-04-27T11:33:25+07:00 ตุลาคม 2nd, 2563|Categories: 6.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ|0 Comments

งานด้านการศึกษา งานด้านจัดเก็บบำรุงท้องที่ งานด้านเบี้ยยังชีพ งานด้านโยธาฯ งานด้านสาธารณสุข