6.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

//6.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
27 02, 2567

รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำปีงบประมาณ 2566

By | 2024-03-18T15:14:07+07:00 กุมภาพันธ์ 27th, 2567|Categories: 6.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ|0 Comments

12.รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการฯ

7 10, 2565

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.)

By | 2022-11-01T11:08:26+07:00 ตุลาคม 7th, 2565|Categories: 6.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ|0 Comments

กองการศึกษา กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข สำนักปลัด

1 11, 2564

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำปี 2564

By | 2021-11-01T15:26:35+07:00 พฤศจิกายน 1st, 2564|Categories: 6.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ|0 Comments

กองการศึกษาฯ กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาลฯ

24 06, 2563

รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2020-06-24T14:01:07+07:00 มิถุนายน 24th, 2563|Categories: 6.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ|0 Comments

รายงานสรุปผลสถิติผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย