5. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

//5. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1 03, 2566

คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

By | 2023-03-16T16:33:59+07:00 มีนาคม 1st, 2566|Categories: 5. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน|0 Comments

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

22 11, 2565

คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2023-03-22T14:01:26+07:00 พฤศจิกายน 22nd, 2565|Categories: 5. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, คู่มือและแนวทางการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน|0 Comments

คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย