15.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

//15.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
10 04, 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

By | 2023-04-10T16:59:34+07:00 เมษายน 10th, 2566|Categories: 15.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

ข้อ-42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

26 04, 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

By | 2022-04-26T14:39:14+07:00 เมษายน 26th, 2565|Categories: 15.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

9 10, 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

By | 2021-04-27T11:36:50+07:00 ตุลาคม 9th, 2563|Categories: 15.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

27 12, 2562

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.

By | 2020-06-17T15:33:03+07:00 ธันวาคม 27th, 2562|Categories: 15.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

รายงานการประชุมฯ คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.

11 12, 2562

บันทึกข้อความ รายงานการประชุม เดือนธันวาคม 2562

By | 2020-06-17T15:45:51+07:00 ธันวาคม 11th, 2562|Categories: 15.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน|0 Comments

บันทึกข้อความ รายงานการประชุม เดือนธันวาคม 2562