14.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

//14.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
30 04, 2567

รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปติบัติการป้องกันการทุจริตในระบบ e-plannacc ปี 2567 (รอบ 6 เดือน)

By | 2024-06-04T13:07:51+07:00 เมษายน 30th, 2567|Categories: 14.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน|0 Comments

รายงานและติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตในระบบ e-plannacc ปี 2567 (รอบ 6 เดือน)

11 04, 2566

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

By | 2023-05-29T15:46:32+07:00 เมษายน 11th, 2566|Categories: 14.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน|0 Comments

1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี-2566 รอบ 6 เดือน.

26 04, 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

By | 2022-04-26T09:13:14+07:00 เมษายน 26th, 2565|Categories: 14.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน|0 Comments

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

23 04, 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

By | 2021-04-27T14:17:36+07:00 เมษายน 23rd, 2564|Categories: 14.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน|0 Comments

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

15 04, 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

By | 2020-06-03T12:35:21+07:00 เมษายน 15th, 2563|Categories: 14.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน|0 Comments

ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ