13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

//13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
24 03, 2566

การแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม

By | 2023-03-24T14:44:09+07:00 มีนาคม 24th, 2566|Categories: 13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|0 Comments

คำสั่งเทศบาล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม

24 03, 2566

คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม

By | 2023-03-28T10:58:01+07:00 มีนาคม 24th, 2566|Categories: 13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|0 Comments

คำสั่งเทศบาล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม

24 03, 2566

การประชุม เรื่องการส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

By | 2023-03-24T10:34:15+07:00 มีนาคม 24th, 2566|Categories: 13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|0 Comments

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล [...]