13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

//13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
22 02, 2567

การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานฯ

By | 2024-02-22T08:55:06+07:00 กุมภาพันธ์ 22nd, 2567|Categories: 13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|0 Comments

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

20 02, 2567

การประชุม เรื่องการส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2567

By | 2024-02-20T15:14:55+07:00 กุมภาพันธ์ 20th, 2567|Categories: 13.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร|0 Comments

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล [...]