13.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

//13.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
6 03, 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

By | 2024-03-06T14:40:55+07:00 มีนาคม 6th, 2567|Categories: 13.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต|0 Comments

31-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง-2566

24 03, 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

By | 2023-03-24T10:59:52+07:00 มีนาคม 24th, 2566|Categories: 13.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต|0 Comments

35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

26 04, 2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565

By | 2022-04-29T14:46:07+07:00 เมษายน 26th, 2565|Categories: 13.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต|0 Comments

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง-ใหม่

1 04, 2564

การดำเนินการเพื่อัดการความเสี่ยงการทุจริต

By | 2021-04-27T11:22:25+07:00 เมษายน 1st, 2564|Categories: 13.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต|0 Comments

ดำเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยง

30 06, 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสียงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2020-06-30T15:58:52+07:00 มิถุนายน 30th, 2563|Categories: 13.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต|0 Comments

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสียงการทุจริตฯ ประจำปี 2563 (ชุดที่ 1) รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสียงการทุจริตฯ ประจำปี 2563 (ชุดที่ 2) [...]

22 06, 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

By | 2020-06-22T14:46:33+07:00 มิถุนายน 22nd, 2563|Categories: 13.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต|0 Comments

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ

1 12, 2562

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

By | 2020-06-03T12:24:56+07:00 ธันวาคม 1st, 2562|Categories: 13.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต|0 Comments

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง-ทต-ทุ่งน้อย