1.2 ภารกิจและอำนาจหน้าที่

//1.2 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
3 06, 2563

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

By | 2020-06-03T14:19:00+07:00 มิถุนายน 3rd, 2563|Categories: 1.2 ภารกิจและอำนาจหน้าที่|0 Comments

อำนาจหน้าที่ ก. มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล มีดังต่อไปนี้ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ [...]